Ubezpieczenia rolne obowiązkowe

Leading companies are adding new talent to support a digital operating model. To develop sharp insights using digital tools, procurement teams will need data science and analytics expertise.

Business analysis
Jeżeli słyszymy słowo Rolnik, to od razu pojawia się nam skojarzenie z traktorem, kombajnem ewentualnie z hodowlą zwierząt. I zazwyczaj właśnie tak jest. Natomiast w przypadku ubezpieczeń niekoniecznie trzeba mieć kombajn, traktor lub hodować zwierzęta, żeby być rolnikiem. 

Początek roku to od wielu lat okres, kiedy pojawia się temat ubezpieczeń rolnych. Nie chodzi w tym miejscu o ubezpieczenie upraw, bo tegoroczna sprzedaż ubezpieczeń upraw została już zamknięta, ale o ubezpieczenie obowiązkowe budynków rolnych i oc rolnika.

Więc kto jest rolnikiem? 

Po pierwsze trzeba mieć gospodarstwo, którego powierzchnia przekracza 1 ha. Trzeba też odprowadzać podatek rolny do gminy. Tam również można znaleźć jaki mamy areał gruntów. 

Druga sytuacja to prowadzenie na mniejszym areale produkcji rolnej, która stanowi dział specjalny: np. pszczelarstwo, wylęgarni drobiu lub hodowla bydła. 

Jeżeli już jesteśmy rolnikami to ubezpieczenie budynków rolnych jest naszym obowiązkiem, podobnie jak oc rolnika. 

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje jakie budynki należy ubezpieczyć oraz jaki jest zakres ubezpieczenia. 

Warto pamiętać, że ubezpieczenie obowiązkowe ma ograniczony zakres ochrony oraz w przypadku budynków starszych nie zabezpieczy w pełni naszego majątku z uwagi na zużycie amortyzacyjne budynków. 

Zakres ochrony, który opisany jest w Ustawie obejmuje:

 • ogień
 • huragan (24,5 m/s)
 • powódź
 • podtopienia
 • deszcz nawalny
 • grad
 • opady śniegu
 • uderzenie pioruna
 • eksplozję
 • obsunięcia się ziemi
 • tąpnięcia
 • lawinę
 • upadek statku powietrznego. 

Niby wszystkie najważniejsze elementy są ale trzeba pamiętać, że:

 • ochrona dotyczy tylko murów. Pozostają stałe elementy budynku np. podłogi 
 • zakres jest raczej wąski uwzględniając inne wypadki ubezpieczeniowe, które mogą mieć miejsce np. działanie dymu i sadzy, stłuczenie przedmiotów szklanych czy upadek drzew lub masztów
 • obowiązkowe ubezpieczenie nie obejmuje rzeczy, które mamy w domu. Telewizor, komputer, a w szczególności nasze rzeczy osobiste trzeba ubezpieczyć osobno.

Zakłady ubezpieczeń np. InterRisk, WARTA, Wiener, Concordia lub PZU przygotowały pakiety łączące zakres ubezpieczenia obowiązkowego 

Na koniec coś o czym czasami zapominamy. Ubezpieczenia dają poczucie zabezpieczenia naszego mienia, ale nie zawsze zakład ubezpieczeń będzie chciał wypłacić odszkodowanie, pomimo że wypadek ubezpieczeniowy jest w zakresie polisy np. pożar. 

Będąc właścicielem domu jednorodzinnego jesteśmy zobowiązani do dbania o jego stan techniczny i estetyczny, w tym do wykonywania okresowych przeglądów wymaganych przepisami prawa.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34 mamy obowiązek:

 • Co najmniej raz na 3 miesiące należy czyścić przewody dymowe i spalinowe od pieców opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno)
 • Co najmniej raz na 6 miesięcy należy czyścić przewody dymowe i spalinowe od pieców opalanych paliwem płynnym i gazowym
 • Co najmniej raz w roku należy czyścić przewody wentylacyjne

Natomiast Art 62 Prawa Budowlanego wskazuje, że:

Co najmniej raz w roku należy:

 • sprawdzić stan techniczny instalacji gazowej,
 • sprawdzić stan techniczny przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych

Co najmniej raz na pięć lat należy:

 • sprawdzić stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego, w szczególności elementów zabezpieczających takich jak rynny i dach
 • badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

Wszystko co jest obowiązkowe podlega również kontroli. Fakt spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego budynków rolnych oraz OC rolnika również objęty jest taką kontrolą. Konsekwencje braku ubezpieczenia pociągają możliwość naliczenia opłaty, która zgodnie z Art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 wynosi:

 • w ubezpieczeniu OC rolników – równowartość jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • w ubezpieczeniu budynków rolniczych – równowartość jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę

W 2020 roku były to kwoty 260 zł za brak OC i 650 zł za brak ubezpieczenia budynków. 

Zachęcamy do zawierania ubezpieczeń obowiązkowych rolnych i dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń dla rolników, ponieważ średnia składka za ubezpieczenie OC dla gospodarstwa do 5 ha wynosi około 25 zł, a za budynek mieszkalny zapłacimy mniej niż wynosi ustawowa kara za brak ubezpieczeń. 

Co w takim układzie zrobić, kiedy okaże się, że jesteśmy rolnikami 😊? W pierwszej kolejności sprawdzić czy aktualnie odprowadzamy podatek rolny do gminy oraz jaki areał gruntów jest podstawą domiaru podatku. Później można zadzwonić do nas pod numer 603 345 402 lub 694 012 663. Sprawdzimy szczegóły i zaproponujemy ubezpieczenie, które pozwoli na zabezpieczenie budynków zarówno w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego jak również innych zdarzeń, które ustawodawca pominął w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego, a które można uwzględnić wybierając ubezpieczenia dobrowolne. 

Można też przesłać pytanie mailem: ubezpieczenia@profuturo.org.pl 

P.S. Ubezpieczenie obowiązkowe nie kończy się z dniem końca polisy. Trzeba pamiętać, że zmieniając zakład ubezpieczeń należy złożyć na dzień przed końcem ochrony wypowiedzenie zgodnie z art. 46 ust. 1 (ubezpieczenie OC) i art. 62 ust 1 (ubezpieczenie budynków) Ustawy z dnia 22 maja 2003 r . o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r . Nr 124 poz.1152 z późn. zm.)