Sprzedałeś lub kupiłeś auto? Ubezpieczenie OC

O

wyborze samochodu, który kupujemy zazwyczaj nie decyduje fakt, że auto posiada ubezpieczenie OC. Podejmując jednak ostateczną decyzję o złożeniu podpisu na umowie kupna pojazdu warto przenalizować sytuację związaną ubezpieczeniem pojazdu:

 • Na początku sprawdzamy czy sprzedający zawarł umowę ubezpieczenia OC pojazdu oraz czy została ona opłacona w całości lub części.
  Informację dotyczącą aktualnej polisy możemy ustalić na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego podając numer nadwozia lub numer rejestracyjny. W przypadku braku informacji może to oznaczać, że:
 • Pojazd nie jest aktualnie ubezpieczony
 • Jest ubezpieczony, ale dane nie zostały zarejestrowane przez UFG

        Prostszą formą pozyskania informacji o ubezpieczeniu jest oczywiście właściciel pojazdu, który takową polisę powinien posiadać.  

2. Jeżeli auto jest ubezpieczone to warto sprawdzić, czy sprzedający opłacił całość bądź pierwszą ratę składki oraz jaka kwota pozostaje jeszcze do wpłacenia.

     Powyższe informacje mają dla nas znaczenie zwłaszcza w sytuacji, kiedy składka bądź rata nie zostały opłacone. Po zakupie pojazdu zobowiązania finansowe, również te które dotyczą opłaty składki za ubezpieczenie zawsze przechodzą na nowego właściciela.  

3. Jeżeli kupiliśmy już auto to w kolejności załatwiamy formalności związane z:

 • Przerejestrowaniem pojazdu.
  Zgodnie z Ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. Dz.U. 2020 poz. 1517 mamy na to 30 dni od daty zakupu pojazdu. 

Warto o tym pamiętać, ponieważ ustawodawca wprowadził restrykcje związane z uchybieniem w zakresie dopełnienia obowiązku przerejestrowania pojazdu. 

 • Sprawdzamy ubezpieczenie OC.

Wiemy, że auto jest ubezpieczone. Teraz warto zadbać o przepisanie polisy lub sprawdzenie czy zawarcie nowego ubezpieczenia nie będzie korzystniejsze w związku z ewentualną dopłatą do polisy zbywcy. 

WAŻNE: Polisa zbywcy nie ulega przedłużeniu na kolejny rok w ramach wznowień automatycznych. Jeżeli ubezpieczenie OC skończy się z dniem końca polisy i nie zostanie wznowiona powstaje przerwa w ubezpieczeniu, która może pociągać za sobą konsekwencje finansowe w przypadku kontroli UFG. Dla pojazdów osobowych to kwota powyżej 5000 zł.

Warto o tym pamiętać. 

Jeżeli sprzedajesz samochód:

 • Ubezpieczenie przechodzi na nowego właściciela 
 • W terminie 30 dni powiadamiamy Wydział Komunikacji o sprzedaży pojazdu. 

Im szybciej zgłosimy sprzedaż naszego pojazdu tym lepiej. 

W końcu to nowy właściciel powinien teraz ma całą listę czynności do wykonania 😊