Wyjazd turystyczny za granicę?

W

yjazd turystyczny za granicę? Kiedy? Gdzie w ogóle można pojechać? Bo niby można pojechać, ale nie do końca wiadomo czym to się skończy. No i pytanie czy wyjechać na narty, żeby spędzić tydzień lub dwa na kwarantannie? Odpowiedź na jedno pytanie na pewno możemy udzielić już dziś! W końcu pandemia się skończy i ruszymy w Świat. Może na wiosnę, może latem. Póki co pozostaje nam zwiedzanie Polski i planowanie, gdzie pojedziemy za granicę w 2021r.

Planowanie miejsca to również planowanie kosztów, a jak planowanie kosztów to pytanie co, jeśli nie będziemy mogli pojechać, bo Covid, bo wypadek albo jeszcze inne zdarzenie, które spowoduje, że opłacona wycieczka przejdzie nam koło nosa. 

Wykupując wycieczkę lub używając ubezpieczeniowego żargonu: imprezę turystyczną, można pomyśleć o ubezpieczeniu kosztów odwołania udziału właśnie w takiej imprezie turystycznej. 

Kilka ważnych punktów, o których należy pamiętać:

  • Ubezpieczenie w zależności od zakładu ubezpieczeń należy zawrzeć najpóźniej w ciągu 48 h do 168 h od daty zakupu takiej imprezy, czyli maksymalnie do 7 dni
  • Warto sprawdzić, czy ubezpieczenie pokryje 100% naszych kosztów. Niektóre zakłady ubezpieczeń proponują podstawowe ubezpieczenie z pokryciem 80% kosztów lub rozszerzone właśnie do 100% 
  • Sprawdzamy co jest kosztem imprezy. Mogą to być bilety lotnicze, hotel, udział w zorganizowanych na miejscu wycieczkach. W ogólnych warunkach wymienione są wszystkie koszty, których zwrot zobowiązuje się pokryć zakład ubezpieczeń 
  • Warto też sprawdzić czy ubezpieczenie można zawrzeć samodzielnie. Kolejne fale pandemii pokazywały, że zakłady ubezpieczeń licząc swoje koszty w zależności od sytuacji włączały lub ograniczały możliwość zawierania ubezpieczeń np. odwołania kosztów uczestnictwa w imprezie  

Czekając na upragniony wyjazd warto też pomyśleć, że oprócz ubezpieczenia odwołania kosztów uczestnictwa w imprezie turystycznej lub odwołania podróży, ważna część to ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Pomocy Assistance.

Tu podobnie jak w przypadku wcześniejszego ubezpieczenia sprawdzamy zakres i zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia.

Na co warto zwrócić uwagę? Na zapisy owu wykluczające ochronę na przykład z powodu epidemii oraz skażeń ogłaszanych przez służby administracyjne kraju zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego. 

Klienci przychodzący do naszego biura przed wyjazdem zagranicznym zadają pytanie czy w ubezpieczeniu jest Covid-19? Zanim odpowiemy na to pytanie sprawdzamy oferty takich ubezpieczycieli jak WARTA, PZU, Allianz, Generali lub Hestia i mając porównanie cen za ubezpieczenie sprawdzamy co warunki oraz zakład ubezpieczeń oferuje w zamian. Bo może się okazać, że Covid jest, ale… zakład ubezpieczeń nie będzie pokrywał np.: 

  • kosztów profilaktycznych testów na COVID-19.
  • kosztów kwarantanny, izolatorium czy transportu, jeśli u ubezpieczonego nie stwierdzono COVID-19,
  • kosztów kwarantanny czy izolatorium, o ile nie zostały wskazane i zorganizowane przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju,
  • kosztów kwarantanny ani izolatorium, jeśli odbycie kwarantanny jest obowiązkowe po przybyciu do danego kraju i jest elementem profilaktyki,
  • kosztów transportu do kraju, w sytuacji, gdy pierwotnie planowany powrót nie może być zrealizowany w wyniku zamknięcia granic, zakazów lotów wydanych przez władze państwowe,
  • kosztów związanych z organizacją powrotu do Polski, jeśli ubezpieczony nie skorzysta z pierwotnie planowanego środka transportu, z powodu przebywania na kwarantannie czy w izolatorium – bez potwierdzonego, pozytywnym wynikiem testu, COVID-19.

Co w takim układzie zrobić planując wyjazd zagraniczny? Na pewno wybrać wymarzony kierunek, a później zadzwonić do nas pod numer 603 345 402 lub 694 012 663. Sprawdzimy szczegóły i zaproponujemy ubezpieczenie, które pozwoli na zabezpieczenie siebie i kosztów wyjazdu. 

Można też przesłać pytanie mailem: ubezpieczenia@profuturo.org.pl 

Udanych wyjazdów, zjazdów i przejazdów 😊